عکس یادگاری

 

با عکس شش در چهار زنی می توانی دنیا را عوض کنی

خیلی قشنگ می شود   ترا ببرم قم    کنار خاک منتظری     ناصر عباسپور برایت دائودجینگ بخواند

حتماً برایت خوب است

برای کفتران خودت گندم بریز         نترس          پشت پنجره آبی ها بی تابی کرده اند                                                            که کودکان خدا می آیند دانه برچینند

 

بیابان  سوال کامل یک مجهول است

ساده ایست که ابروی کج اش خواب می بیند

خانه های پر از موسیقی دارد

و رقص های مقطع و بارانی

نمی شود گلاب از آفتاب بگیری و خنده هات نپیچد به پای آینه ی سرو

 

از استعاره های خودم برمی خیزم لخت

هوای کوچه های سردهمین حوالی ی میدان هفت تیر خرابم کرده

زمین خودش را لو می دهد    ببین عزیزکم

لپش می لرزد  لبش را گاز می گیرد   فشارش از خیال عجیب ات می افتد

راه می رود  مسیر گنگ پر از آهو را

علی الدوام ستاره های سیب باغ عدن را گاز می زند

                           و سوره ی یوسف می خواند.

 

چرا کسی به فکر تو خواب از سرش نمی پرد

                                                      برادر طوفان ها !

چرا کسی خبر نمی گیرد

    کلام نازک زنبورهای عسل را که با گل شبدرها همخون اند

چرا کسی به تکمه های پیرهنم زل نمی زند امشب

چرا کسی جزیره ی ما نیست

  و صبح   شب می تابد    پشت پنجره ی چوبی ی اتاق جهان ها .

 

سوال های عجیبی است   وقت سفرهای ناگهانی مرموز

شراب هایی که   به یک اشاره  فقط مست می شوند

پیاله را بگذار اینجا   پریده رنگ به چشمم می آیی

مدام خیره می شنوی     و فکرهای خوش ات موج می زند .

 

و اسم من که به فنجانی می ماند

کتاب های مقدس را بریز یکسره در آن  با چای

و قاب پنجره را بردار

تا هوا بخوریم .

 

/ 0 نظر / 18 بازدید