گزارشی از هوای روزانه

برف که می بارد تو قشنگ می شوی         خطوط ممتد تمام خیابان ها را تسخیر می کند         پلیس پشت سکوت عقربه ی وقت کز می کند و تو ویراژ می دهی       کارت های جریمه توی جیب خدا یخ می زند      شاعر برابر سازمان ملل فحش می دهد به استعاره و تکریر و قافیه و لفظ      دیوان شمس       کشکول روی شانه        تبرزین در دست      در کوچه نعره می زند: های حوض..      نه ! ببخشید  ؛     از این بار :        دیوان شمس       کشکول روی شانه       تبر زین در دست        در کوچه نعره میزند :      قافیه اندیشم و دلدار من ...      مهم نیست عزیزم        دنیا به هیچ قیمتی         حتا به قیمت  این برف ریز آخر پاییز هم        ته جیب هیچ بنی بشری  نیست.

 

لطفن به لفظ وقت توجه کن         به قشنگ تر شدن        یابهتر شدن          برف بی آنکه از تو یا رفیق بغل دستیت بپرسد           پیش من است        دلتنگ آفتاب نباش        باشد ؟        دلتنگ خورده های آب شده ی برف نباش      باشد ؟       دلتنگ خواب های زمستانی باش       که رویا ها همینطور مثل هوا از سر و کول ات بالا می افتد  (عجیب چیزی گفته ید الله رویایی       بالا می افتد     زکی)       دلتنگ لفظ خودت باش      گیلاس  مارک دار فلسفه را ول کن عزیزکم       پیمانه ای از این شراب بی ملال دو چشمانت بریز برای خودت       لطفن....دوباره نوشتم تا یادم نرود  ....  لطفن به وضع وقت توجه کن    .

 

دارد ضعیف می شود        نفس نفس    کلمه    برف می شود ادای زمستان در بیداری        نه         باید       باید تتند تند تر از تند        بیایی کارت دارم       سفید شدن سهل نیست        سبک شدن         از استعاره و تکریر و قافیه و مفت          نمی ارزد       ببار حضرت آقا        دارد زمین از عشق بازی ی با مرگ حال می کند      شاعر پی ی شبانی الفاظ گم شده    شاعر برای یافتن شاذ      دارد برای شاعر بیگانه غاز می چراند      صبح زود که باید برخیزد      دم های نازنین و ادیبانه را  برای کریمان تکان بدهد به جرم چند ..    .ولش کن         دارد نفس زنان    نمی رسد به زمین        من می رسم         و تو   می خندی   .      به چی ؟ 

  

دیروز پدر بزرگ احسان هاشمی مرد        امروز عروسی ست         دیروز سرم درد نمی کرد      امروز دلم مثل سیر و سرکه  چیپس  می شود        و        برگ های آخر پاییز را باد می برد       دیروز عرفان  صوفیانه برای مارتین لینکز     امروز سرد می شود هوا         خودت را خوب بپوشان         یادت نرود!         دیروز        قزلباش لای برگهای دوره ی متروک       در کتاب کلاغ های کاغذی اش     مرد( فاتحه ممنوع!)         امروز         شعر می دود  پی دستانش             گزارش کامل شد           و روزنامه ی  بی خط   از این خطوط ممتد و متقاطع        سقف تمام دکه های روزنامه فروشی را    اشغال کرده      روزنامه ی برفی .      دیروز خسته شد       و       امروز       پشت پنجره کاهل.

 

برف که می بارد تو قشنگ می شوی       برف نمی بارد تو قشنگ می شوی        بهار بیاید تو زیبایی        خزان بیاید تو زیباتر      چه حالی دارد با تو به تابستان برویم         گلابی ها را         که نگو        سیب دوست ندارم          به خاطر انگورها تا سر اندیب باید رفت           تا ولایتی از هند          تا هزار بیت اول شهنامه                همیشه خاطره ها مستم می کند           (عسس بفهمد کارم زار است              علی الخصوص در این زمانه که باید به جای  سبز  بگویی :  آن رنگ دیگری)       با قصه ها هیشه دلم غنج می زند    خاتون چین و ماچین می آید    و آفتاب لبم را می دزدد   ...

 

خطرناک شد    اصلا  عزیز من کی بهت گفت  برف  دارد می بارد        دیوان شمس     دارد از آن سر بهار      یکدست زلف کباب ترکی            یکدست  پپسی     همینطور عر می زند :  خونه ها تاریکن دوکونا بسته س.. 

 

برف نمی بارد..................................................    

               

/ 4 نظر / 15 بازدید
تنهاترین غریبه

سلام مسعود عزیز امیدوارم همیشه تمامی روزها آفتابی باشه یا بارانی شاد و پیروز باشی با امید زندگی باید کرد

احمد صوفی

سلام مسعود جان مثل همیشه زیبا بود و خواندنی موفق باشی.

حمیده عاشوری

سلام . مثل همیشه عالی بود . چقدر قلم شما به دل میشینه[لبخند] راستی با 10 روز تاخیر ، تولدتان مبارک

محمد

مي نويسيد براي دلتان با قلمي از جنس كربن اما اي كاش قلم هم زبان داشت و مي گفت كه حرف دل را به آب هم ميتوان گفت قلم صبور است و قلمتان آرامش كنار دريا بودن را به من ميد هد اي كاش ديگر ننويسيد كه ما لذت آرامش را نچشيم