سلام

شاید گاهی سری به این بلاگ بزنم و مطلبی بنویسم.

چه بیهودگی های بلاهت آمیزی!

خرافه ‘ حماقت ‘ساده لوحی ‘ پروژه خر سازی ... اینها آدم را کلافه میکند.

بله ‘گاهی سری به این خانه ی قدیمی میزنم.

/ 0 نظر / 43 بازدید