چقدر خوب است که همدیگر را دوست نداریم

چه خوب که همدیگر را نداریم

نداریم همدیگر را

و هر یک به خیابانی سرازیر می‌شویم     که    خلاف جهت

                                                                    آب می‌رود

                                                       خیال "  تو را دوست دارم ".

 

فرهاد نبودم

سنگ گور تازه‌ گواهی کرد.

 

/ 2 نظر / 15 بازدید