به وبلاگ بهروز خان قزلباش ( شعر جنگ )  سری بزنید و ببینید که یک شاعر چه طور هنوز هم دلواپسی های دیرینش را حفظ کرده. با نگاهی انسانی و شورشی . به بهروز نازنین خوش آمد می گویم.