یک بار  کسی به او گفته بود:    «آقای بورخس! شما فوق‌العاده‌اید! حتما ً اسم تان در تاریخ ثبت می‌شود. هنرمند بزرگی مثل شما فراموش شدنی نیست»      و بورخس، با دلخوری جواب داده بود:       «این قدر بدبین نباشید آقا!».

http://www.seemorgh.com/culture/default.aspx?tabid=2072&conid=44868